بایگانی مقالات

شامل

انتخاب مدل حمل محصولات شرکت های فولادسازی با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS در شرکت فولاد خوزستان

هدف تحقیق حاضر، تعریف مدلی جهت انتخاب روش حمل محصولات تولیدی شرکتهای فولادی است. در حال حاضر محصولات به وسیله کامیون و خطوط ریلی مورد انتقال می یابند. در این رویکرد، بااستفاده از روش های تصمیم گیری مدرن، عوامل موثر در انتخاب مدل حمل و نقل تعیین و وزن دهی گردید. در بررسی های انجام گرفته مشخص گردید، روش انتقال محصولات با خطوط ریلی از بیشترین مطلوبیت برخوردار است. روش ریلی علیرغم مشکلات زمانبندی، عدم دسترسی دائمی و گرانی، توانسته به طور کلی تمامی ایدهآلهای مد نظر متولیان را مطابق رای آنها کسب کند. استفاده از حمل و نقل ریلی به دلیل مصرف سوخت کمتر، ایمنی بیشتر، درگیری کمتر نیروی انسانی و کیفیت حمل، میتواند انتخاب مطمئنی در حمل فولاد باشد. دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

 

سواد رسانه ای( MEDIA LITERACY )

امروزه رسانه ها عنصر جدایی ناپذیر زندگی انسانها شده اند. آنها با احاطه بر تولید و توزیع اطلاعات و حضور فراگیر در میان جوامع، مخاطبان را در معرض حجم وسیع اطلاعات قرار می دهند. برای اینکه بتوان مخاطبانی داشت که در کنار بهره گیری آگاهانه و فعالانه از این رسانه ها بتوانند خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آنها در زندگی محافظت کنند. باید سواد جدیدی ایجاد کرد که از آن با نام "سواد رسانه ای" یاد می شود. دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶