اخبار

مدیریت عملکرد کارکنان؛ راهی به سوی بهره وری و تحقق اهداف سازمانی

مدیریت عملکرد کارکنان؛ راهی به سوی بهره وری و تحقق اهداف سازمانی
مدیریت عملکرد کارکنان رویکردیست که با ایجاد یک محیط مشارکتی باز (جلسه ی ابتدای دوره، مربی گری، جلسه ی ارزیابی) طرق بهبود عملکرد و تصحیح رفتار شغلی بین اهداف سازمان با یکپارچگی و هم سویی فعالیت کارکنان بهره وری را ایجاد می کند.
در سالیان گذشته مدیران سنتی، ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کارکنان انجام می دادند؛ در حالی که امروزه جنبه ی رهبری و هدایت این فرآیند با هدف مشارکت کارکنان به منظور کارایی و اثربخشی سازمان اهمیت بسیاری یافته است. یکی از اهداف مدیریت عملکرد کارکنان این است که اطلاعات ضروری درباره کارکنان سازمان را جمع آوری و در دسترس تصمیم گیران سازمان قرار دهد.
مدیریت عملکرد با رویکرد دادن آموزش های لازم به نیروی انسانی و همچنین برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظام های حقوق و دستمزد و سبد جبران خدمت سعی در ایجاد هم گرایی و همدلی بین کارکنان و سرپرستان می نماید.
اهمیت مدیریت عملکرد کارکنان به اندازه ای است که بسیاری از شرکت ها شایستگی مدیریت عملکرد کارکنان را در فهرست شایستگی های مدیریت خود گنجانده اند.
نتایج مدیریت عملکرد سالیانه کارکنان می تواند مبنای محکمی برای تصمیم گیری مسائل کارکنان مانند: ترفیع، جابجایی، اخراج، کاهش رده و یا جذب نیروی انسانی باشد.
بدون هرگونه تردیدی مدیریت عملکرد کارکنان در کنار کارمند یابی و جذب دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند، که بیشترین نقش را در تغییر یا گسترش فرهنگ سازمانی دارند. چرا که معیارها و شاخص های ارزیابی نشان دهنده ارزش ها، اولویت ها و استراتژی های هر یک از بخش ها و سازمان  می باشند.
از دیگر اثرات مدیریت عملکرد می توان به هماهنگی مستمر فعالیت های کارکنان با فضای سازمان و تقویت روحیه جامعه پذیری کارکنان در سازمان اشاره کرد.
هر چه مدیریت عملکرد کارکنان در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، از طریق بهره وری و در نتیجه افزایش سهم بازار و فروش سود بیشتری برای سازمان رقم می زند.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
تعداد بازدید : ۶۳۶
کد خبر : ۶۷۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید