اخبار

در مجمع دومین قطب فولاد کشور چه گذشت

در مجمع دومین قطب فولاد کشور چه گذشت
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان در تاریخ 1398/3/19 در اهواز سالن اجتماعات گیت بوستان برگزار شد و سهامداران به تقسیم 1000ریال سود به ازای هر سهم رأی مثبت دادند.

به گزارش روابط عمومی فولاد خوزستان، این جلسه با حضور 81  درصدی آغاز به کار کرد. در ابتدای این جلسه محمد کشانی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گزارش جامعی ارائه نمود . وی افزود :کیفیت جهانی محصولات و مشتری مداری براساس انعطاف پذیری در نوع تولید محصول مطابق با نیاز بازار، دو مزیت مهم و راهبردی شرکت فولاد خوزستان است.در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و به سمع سهامداران حاضر در جلسه رسید.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  19/03/1398

                                        شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) - شماره ثبت 3199- شناسه ملی 10101138294

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره 27282 مورخ 25/02/1398 ، گسترش صنعت ، معدن و تجارت به شماره 1290 مورخ 25/02/1398 و دنیای اقتصاد به شماره  4608 مورخ 25/02/1398، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان         ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 رأس ساعت 30/10 صبح روز یک شنبه مورخ 19/03/1398 با حضور اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نماینده سازمان خصوصی سازی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان  08/81 درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست  در اهواز گلستان بلوار فروردین خیابان آبان گیت بوستان - تالار اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام‌ا... مجید و حصول اطمینان از حد نصاب لازم ، هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده  101  لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه  1347  و ماده 22 اساسنامه بشرح ذیل انتخاب گردید.  

رئیس مجمع   :  آقــای مهدی رضائی به شماره ملی 0452573165

نظـار مجمع  : آقایان امیرحسین نادری به شماره ملی 1289433070 محمد مهدی مومن زاده  به شماره ملی 1189371146

منشی  مجمع  : آقــای  علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی 1755382960

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید  :

1- گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به 29/12/1397 مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 29/12/1397 ، صورت سود   ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا  به شناسه ملی 10100617632بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

3- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای منـدرج در اصل 141 قانـون اساسی و مـواد 111و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد .

4- روزنامه اطلاعات و گسترش صنعت ، معدن و تجارت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال 1398 انتخاب گردید.

5- کلیه معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت 35 صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوطه تاکید گردید .

 

 

6- در اجرای ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص حقوقی زیر برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:

1-6- شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان(سهامی خاص)به شناسه ملی 10103804083

2-6- شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)به شناسه ملی 10102844772

3-6-شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان  (سهامی عام)به شناسه ملی 10420358245

4-6-شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی  10860903365

5-6-شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)به شناسه ملی 10720243977

7 - مجمع از محل سود سالجاری  به مبلغ 31.550.369 میلیون ریال مقررنمود ، مبلغ 19.048.697 میلیون ریال ( به ازاء هر سهم  1000 ریال )  ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد 239 و 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 با اولویت سهامداران خرد و در خصوص سهامداران عمده به تناسب درصد سهام پرداخت گردد . مضافا" مبلغ 2.500 میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره دروجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد .

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت 30/12 و کفایت مذاکرات ، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

  

 

 

تکمیل میگردد...

 475335645684654

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۷۶۴
کد خبر : ۳۸۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید