اخبار

به عمل کار برآید!

جزئیات افزایش درآمد در «فولاد خوزستان» به میزان ۱۱۰ درصد

جزئیات افزایش درآمد در «فولاد خوزستان» به میزان ۱۱۰ درصد
فولاد خوزستان در مدت دو ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۲ با ثبت فروش ۱۳ هزار و صد میلیارد تومانی موفق به رشد ۹۵% درآمد های خود نسبت به مقطع مقایسه ای شده است.
فولاد خوزستان در مدت دو ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۲ با ثبت فروش ۱۳.۱ همتی موفق به رشد ۹۵% درآمد های خود نسبت به مقطع مقایسه ای شده است.
 
شرکت اردیبهشت ماه فوق العاده ای را پشت سر گذاشته و در این ماه مجموعا ۸.۴۳ همت درآمد کسب کرده است. درآمد شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ، ۴ همت گزارش شده که نشان دهنده رشد ۱۱۰% درآمد ماهانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
 
 
در این مدت ، تناژ فروش این بنگاه اقتصادی با رشد ۳۵% نسبت به مقطع مقایسه ای ، از ۴۹۳ به ۶۶۸ هزار تن رسیده است ( افزایش ۱۷۴ هزار تنی ). عرضه محصولات در بازار داخل و صادراتی به ترتیب ۴۷% و ۲۰% افزایش یافته است. عملکرد دوماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ثبت ۷.۸۱ همت درآمد داخلی و ۵.۲۹ همت درآمد صادراتی ختم شده است. درآمد داخلی و صادراتی نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب ۱۱۴% و ۷۳% افزایش را نسبه به مقطع مقایسه ای نشان می دهند.
 
در بازار داخلی ، دو محصول بلوم بیلت و اسلب نقش اساسی در سبد درآمدی داشته و روی هم رفته ۹۹% از درآمد داخلی را تشکیل می دهند (بلوم بیلت : ۵۲% و اسلب : ۴۷% ). مجموعا ۴۰۸،۵۶۴ تن محصول در بازار داخلی فروخته شده است که بیانگر افزایش ۱۳۰ هزار تنی نسبت به مقطع مقایسه ای است.
 
تناژ تولیدی بلوم و بیلت در دو ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۳۹۹.۸۸۲ تن رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۰% نسبت به مقطع مقایسه ای است. همچنین تناژ فروش این محصول نیز از ۱۵۲ به ۲۰۲ هزار تن رسیده و افزایش ۳۳% را ثبت کرده است. هر تن از این محصول به نرخ ۲۰ میلیون تومان معامله شده که نسبت به دوره مشابه ، ۵.۰۶ میلیون تومان ( معادل ۳۴% ) بالاتر می باشد. به طبع افزایش تناژ و نرخ فروش ، درآمد فروش داخلی این محصول با افزایش ۱.۷۸ همتی ( معادل ۷۸% ) از ۲.۲۸ به ۴.۰۶ همت رسیده است.
این محصول جایگاه ویژه ای در سبد صادراتی نیز دارد و ۷۰% از درآمد صادراتی ( معادل ۳.۷۳ همت ) در این مدت از محل فروش این محصول حاصل شده است. به طبع افزایش تناژ فروش به میزان ۲۶% ( معادل ۳۶ هزار تن ) ، افزایش نرخ صادراتی به میزان ۴۴% ( معادل ۶.۲۴ میلیون تومان ) ، درآمد صادراتی این محصول با جهش ۸۰% ( معادل ۱.۶۵ همتی ) از ۲.۰۷ همت در مقطع مقایسه ای به ۳.۷۳ همت رسیده است.
 
دیگر محصول حائز اهمیت واحد تجاری ، اسلب بوده که ۴۷% درآمد داخلی و ۳۰% درآمد صادراتی را تشکیل می دهد. بررسی ارقام گزارش ماهانه بیانگر رخداد انقلابی در فروش این محصول می باشد. ظرف مدت دو ماهه ۱۴۰۲ ، تناژ فروش داخلی این محصول با پرش ۱۴۳% از ۷۴ به ۱۸۰ هزار تن رسیده و همچنین نرخ فروش هر تن نیز با افزایش ۴.۱۶ میلیون تومانی به ۲۰.۲ میلیون تومان رسیده است. به طبع افزایش تناژ و نرخ فروش داخلی ، درآمد داخلی این محصول نسبت به مقطع مقایسه ای ، ۳ برابر شده و از ۱.۱۹ به ۳.۶۵ همت رسیده است ( افزایش ۲.۴۵ همتی ).

 

 در حوزه صادرات اسلب نیز شاهد افزایش ۱۰% تناژ فروش ، افزایش ۴۳% نرخ فروش و در نهایت جهش ۱۵۸% درآمد صادراتی از ۹۹۴ به ۱.۵۶ همت هستیم.
در مجموع صورت های مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ ، درآمد دوره مالی ۱۴۰۲ به میزان ۶۴.۰۲ همت برآورد شده است. با عنایت به درآمد ۱۳.۱ همتی در این مدت دو ماهه ، ۲۰% درآمد بودجه شده تحقق یافته است. درآمد داخلی و صادراتی بلوم بیلت به ترتیب ۲۸.۴ و ۱۳.۱ همت پیش بینی شده که در این مدت دو ماهه به ترتیب ۱۴% و ۲۸% از این درآمد ها پوشش داده شده است. در خصوص اسلب نیز درآمد بودجه شده داخلی و صادراتی به ترتیب ۹.۶۵ و ۱۱.۹ همت برآورد شده که به ترتیب  ۳۸% و ۱۳% این درآمد ها تحقق یافته است. جدول زیر گویای درصد پوشش تناژ تولیدی و فروش محصولات شرکت است:
 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموعا ۸.۴ همت محصول فروخته شده که نسبت به ماه قبلی افزایش ۸۰% ( معادل ۳.۷۴ همتی ) را نشان می دهد. دقت فرمایید که در این ماه ، تناژ فروش محصولات شرکت با رشد ۶۴% نسبت به ماه قبلی از ۲۵۳ به ۴۱۵ هزار تن رسیده است ( افزایش تناژ داخلی از ۱۹۳ به ۲۱۴ و تناژ صادراتی از ۵۹ به ۲۰۰ هزار تن ).
در این ماه ، تناژ صادراتی واحد تجاری با رشد ۳.۳۵ برابری نسبت به ماه قبلی به ۲۰۰.۷۸۱ تن رسیده و در نتیجه آن ، درآمد صادراتی شرکت ۳.۶۲ برابر شده و از ۱.۱ همت در فروردین به ۴.۱ همت در اردیبهشت ماه رسیده است. لازم به ذکر است که در فروردین ماه ، اسلبی در بازار های بین المللی معامله نشده است.
 
لازم به ذکر است که تناژ فروش اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مقایسه ای ، ۳۴% معادل ۱۰۵ هزار تن افزایش یافته است. همچنین درآمد داخلی و صادراتی اردیبهشت ماه نیز نسبت به ماه مقایسه ای به ترتیب ۱۳۸% و ۸۸% افزایش یافته است. (درآمد داخلی از ۱.۷۹ به ۴.۲۸ همت و درآمد صادراتی نیز از ۲.۲۱ به ۴.۱۵ همت ارتقا یافته است.
۱۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۲۷
تعداد بازدید : ۵۰۴
کد خبر : ۲,۰۰۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید