اهم فعالیت ها

اهم فعالیت ها

معاونت خرید هرساله با توجه به تحلیل عملکرد سالهای قبل و برنامه های پیش رو، اقدامات ابتکاری سال آتی را تعریف و اولویت بندی می کند.

 

شرح اقدامات پیش رو در سال 95

 

مدیریت

اهم فعالیت های انجام شده در سال 1395

برنامه ریزی و پشتیبانی خرید

· ورود اطلاعات خوداظهاری تمامی تأمین کنندگان از طریق پورتال تأمین و انتقال آن به سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) پس از تائید در فرایند ارزیابی

· بهبود فرایند سیستمی ارزیابی تأمین کنندگان و اطلاع رسانی به آنها از طریق پورتال تأمین

· استعلام الکترونیکی از تأمین کنندگان و درج قیمت بصورت برخط(ONLINE)

خرید مواد اولیه و انرژی

· عقد قرارداد های خرید اقلام اصلی متناسب با قیمت شمش

· انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان داخلی (قراضه، کک، فروالیاژها) بصورت سالیانه و تغییر قیمت متناسب با تغییرات قیمت بازار

· بازرسی مواد اصلی در مبدا تأمین کننده

خرید خدمات

· صدور صورت وضعیت های خرید خدمات بصورت سیستمی و ارسال به واحد مالی

انبارها و کنترل کالا

· جانمایی،ساماندهی و سیستمی نمودن انبار ماشین آلات

· ساماندهی انبارش کالا

 

کلیه مدیریت های خرید

· استفاده از منابع ارزی مدت دار خارجی به میزان 30 میلیون یورو

  

 

 شرح اقدامات پیش رو در سال 96

 

مدیریت

شرح اقدام پیش رو در سال  1396

برنامه ریزی و پشتیبانی خرید

امکان ارزیابی پیشنهادات فنی تأمین کنندگان بصورت سیستمی همراستا با پیشنهادات مالی

ارسال آگهی مناقصه و درج آن در وبسایت شرکت بصورت سیستمی

خرید مواد اولیه و انرژی

· عقد قرارداد های خرید اقلام اصلی متناسب با قیمت شمش

· انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان داخلی (قراضه، کک، فروالیاژها) بصورت سالیانه و تغییر قیمت متناسب با تغییرات قیمت بازار

· بازرسی مواد اصلی در مبدا تأمین کننده

خرید خدمات

· بهبود فرایند خرید خدمات

کلیه مدیریت های خرید

· مدیریت و کنترل جریان نقدینگی مطالبات تأمین‌کنندگان اصلی(پروژه بهینه سازی سیستم پرداخت های مالی به تامین کنندگان شرکت)

خرید قطعات و تجهیزات

· بهینه سازی فرایند ساخت قطعات و تجهیزات

· تأمین کالا از بازار داخل در راستای حمایت از تولید داخل

سفارشات

· بهینه سازی سطح موجودی با بازنگری نقاط سفارش دهی

انبار

· ادامه ساماندهی انبارش کالا