اهداف بومی سازی

 بدون شک از مهمترین اهداف  توسعه ساخت داخل،  از یک طرف جذب قدرت ساخت قطعات و سایر نیازمندی های صنعت فولاد خوزستان و  از طرف دیگر توانمندسازی سازندگان در حوزۀ فناوری های مرتبط می باشد. توانمندی های تکنولوژیکی باعث تسریع در جذب تکنولوژی های دیگر شده و توانایی توسعه آنها و خلق دانش های جدید را افزایش می دهد. براین اساس اهداف و اولویت های ساخت داخل در صنعت فولاد خوزستان به شرح زیر است:

 · بومی سازی تکنولوژی

· ایجاد زمینه های انگیزش رشد و  توسعه صنایع فولاد خوزستان از طریق توانمندسازی سازندگان

· اولویت دادن به گسترش فعالیتهای R & D  در صنایع فولاد خوزستان

· ایجاد و افزایش اشتغال داخلی

· ساخت تجهیزات و قطعات یدکی  پروژه های در دست اجرای صنعت فولاد خوزستان که نیاز به خرید تجهیزات متعددی در بخش تعمیرات دارد.

· رساندن کیفیت محصولات و فرآورده های صنایع فولاد خوزستان به استانداردهای بین المللی

· جلوگیری از خروج ارز

· کاهش قیمت خرید

· دسترسی سریع به فروشنده جهت سفارش

· کاهش زمان تحویل کالا

· کاهش خرید های اشتباه

 

 

 

اقدامات انجام شده در حوزه بومی سازی

 اقدامات انجام شده در این حوزه به دو بخش زیر قابل تفکیک اند:

 الف) حمایت فنی تأمین کننده در قالب برنامه بومی سازی، از طریق ارائه نقشه های فنی، ارائه مشاوره های لازم، بازدیدهای حین ساخت و...

 

 جهت مشاهده لیست تعدادی از سفارشات منعقد شده در این حوزه کلیک کنید.

جهت مشاهده نمایشگاه تصویری کلیک کنید. 

ب) حمایت از تولید داخل از طریق اقداماتی شامل: ایجاد زمینه تست و آزمایش کالا و قطعات (شامل نسوز، کاتالیست، گیربکس  و...)

  

کتابچه QCTM

 به منظور تحقق هدف استراتژیک ”توسعه بومی سازی قطعات و تجهیزات و حمایت از تولید داخلی“ مدیریت ساخت و سفارشات اقدام به شناسایی سازندگان باقابلیت ساخت تخصصی انواع قطعات و تجهیزات نموده است. واحد ساخت و سفارشات، برنامه مدونی را برای بومی سازی تهیه و آن را به صورت سالیانه بازنگری می نماید. بر اساس این برنامه، مشخصات فنی قطعات موجود در برنامه بومی سازی در قالب کتابچه شناسنامه فنی قطعات(QCTM) تدوین گردیده و پس از شناسایی و ارزیابی منابع تأمین، این کتابچه به عنوان دانش فنی ساخت در اختیار سازندگان منتخب قرار می گیرد. واحد ساخت و سفارشات، مشاوره های فنی لازم را در حین اجرای عملیات در اختیار سازندگان مذکور قرار داده و واحد کنترل کیفی قطعات و تجهیزات نیز در حین ساخت از عملیات ساخت بازدید و در صورت رعایت کیفیت لازم، اجازه ارسال به شرکت را صادر می نماید.

 جهت مشاهده لیست قطعات خرید خارج جهت امکان سنجی ساخت داخل کلیلک کنید.