معرفی


شرکت تامین آتیه فراگیر از مجموعه شرکتهای گروه فولادخوزستان بوده که در  سال 1395 فعالیت بیمه ای خود را با شرکت بیمه البرز شروع نمود . 
این شرکت با توجه به ماموریت خود نسبت به عرضه انواع خدمات بیمه ای(شامل بیمه نامه های ثالث و بدنه ، مسئولیت ، آتش سوزی ، درمان تکمیلی ، عمر و حادثه ، عمر و سرمایه گذاری و...) رایج از جمله صدور بیمه نامه در کلیه رشته های بیمه ای ، بهینه سازی بیمه نامه های موجود و ارائه مشاوره ریسک و خسارت به مجموعه شرکتهای گروه فولاد خوزستان به عنوان مشتری عمده و اصلی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه خدمات ویژه ا قدام می نماید.
ماموریت و چشم انداز:
ماموریت : ارتقای آرامش وامنیت اقتصادی  با  پشتیبانی و مشاوره  راهبردی در حوزه بیمه و پوشش کلیه خدمات  بیمه در زنجیره فولاد کشور با اولویت پوشش کل خدمات مورد نیاز  در مجموعه فولاد خوزستان
چشم انداز : برندی معتبر و سود آور و همسو در کارگزاری ها و نمایندگی های بیمه در کشور  ، با توانائی ارائه کلیه خدمات بیمه و پوشش رقابتی، ارائه کلیه خدمات بیمه مورد نیاز و گسترش خدمات به کل زنجیره فولاد وکشور 
اهداف شرکت
1- تمرکز و تجمیع کلیه فعالیت های بیمه ای موجود در مجموعه شرکت های گروه فولاد خوزستان و سایر مؤسسات و نهادهای مرتبط 
2- متناسب سازی و کاهش هزینه پوشش های بیمه ای انواع دارائیها و مسئولیت های ناشی از مخاطرات گوناگون صنعتی و بازرگانی
3- مشارکت با مجموعه های اقتصادی مرتبط و هم راستا جهت جذب پرتفوی جدید 
4- شناسایی ریسک ها ، مخاطرات و انتقال بهینه آنها به شرکتهای بیمه گر
5- ترویج و گسترش فرهنگ بیمه ای و ایجاد امنیت اقتصادی برای کلیه ذینفعان 
6- انجام خدمات مناسب پس از صدور بیمه نامه به ویژه مطالبه و وصول خسارت 
7- کسب درآمد و ارزش افزوده اقتصادی مناسب جهت کلیه سهامداران
نشانی: تهران، ملاصدرا، خ شیراز شمالی،خیابان پردیس غربی ،پلاک 55 ، ساختمانشرکت  فولاد خوزستان، طبقه 5
تلفن گویا :02141089000
تلفن:02188061400
فاکس: 02188215208
کدپستی:1991843656
نشانی دفتر کارخانه : اهواز - کیلومتر 10 جاده بندر امام  خمینی (ره)

تلفن گویا:06132138080

کدپستی:6178813111
پست الکترونیک: Info@ksc.ir

صندوق پستی :1378