/ ارتباط با ما

نشانی  اهواز - کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره)
   
کد پستی      

   6178813111

 روابط عمومی              061-32908311                                                                           
بخش صادرات        
 061-32908190                                                              
 بخش خرید                061-32906222                                                                           
 بخش فروش         061-32908180                                                            
                     

دبیرخانه مرکزی

06132135250

06132135255

06132135256

06132135257

ایمیل دبیرخانه

dabirkhaneh@ksc.ir

فاکس دبیرخانه

06132908080

06132908082

تلفن گویا

06132138080

آدرس سایت 118

                                                            

 

 


امور سهام                                             

                        

بخش تامین کنندگان            

  061-32906290

  061-32906291

  061-32906292

  061-32906294

  061-32908158                                                                                             

 ارتباط با مدیر سایت  061-32904694                                                                

ارسال نامه

ارتباط مستقیم با مدیر سایت


تلفن
اطلاعات تلفن شرکت فولاد خوزستان جهت دسترسی سریع