/ معرفی شرکت / ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

 

 

 

 

ماموریت

 ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی


mamouriyat

 

 

چشم انداز -افق 1404

یکی از بزرگترین شرکت های فولادی یکپارچه در کشور و منطقه