/ معرفی شرکت


معرفی شرکت

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد میانی در کشور می‌باشد و یکی از بنگاه‌های پیشرو اقتصادی که در عرصه‌های ملی و منطقه‌ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد. این شرکت با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب غربی، کشور واقع شده است.

فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است که در 12 فروردین سال 1368 به دست مبارک مقام معظم رهبری در زمان مسئولیت ریاست جمهوری ایشان افتتاح گردید.

 

طی سی و چهار سال تلاش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، طرح‌های توسعه را در فاز اول تا 2/4 میلیون تن و در فاز دوم تا 3/2 میلیون تن و هم اکنون بالای 3/8 میلیون تن محقق ساخته است. در پایان فاز چهارم توسعه، ظرفیت تولید شرکت فولاد خوزستان تا افق 1404 به 4 میلیون تن خواهد رسید. 

 

ISO9001:2015

ISO14001:2015

OHSAS18001: 2007 

ISO27001:2005 

ISO10015:2019 

ISO50001:2018

 ISO10002:2018

 ISO 45001:2018

 ISO10004:2018

 

فرآیند تولید

 

شرکت فولاد خوزستان متشکل از سه واحد اصلی تولید برای عرضه محصولات میانی و نهایی است :

 

1- کارخانجات گندله سازی:

 

شامل دو مدول گندله سازی، هر یک به ظرفیت اسمی   3/2میلیون تن گندله در سال است. در این کارخانجات سالانه بالغ بر شش  میلیون تن گندله سنگ آهن از پودر تغلیظ شده تولید می شود.

 

2-کارخانجات احیاء مستقیم:

 

در این بخش گندله های سنگ آهن به آهن اسفنجی ( آهن احیاء مستقیم ) تبدیل می شوند.

این بخش در حال حاضر سه مدول میدرکس با ظرفیت 2/2 میلیون تن و دو مدول زمزم با ظرفیت 1/8هزار تن در سال مشغول تولید می باشند. که روی هم رفته سالانه 4 میلیون تن آهن اسفنجی تولید می کنند. مدولهای زمزم بر اساس فناوری بومی شده میدرکس و توسط کارشناسان داخلی طراحی و نصب شده اند.

 

3- بخش فولاد سازی :

در این بخش محصولات نهایی شرکت یعنی شمش1 و تختال2 از آهن اسفنجی تولید می شود.

 

 

بخش فولادســازی متشکل از شش کـــوره قوس الکتریکـــی ، چهار کوره پاتیلی، دو ماشین دوخطه ریخته گری تختال، سه ماشین 6 خطه شمش و تاسیسات جمع آوری غبار فولادسازی می باشد.

 

 

 

 

ماشین های ریخته گری، فولاد مذاب را به شمش و تختال  تبدیل می نمایند. ظرفیت تولید سالیانه این بخش 3/8 میلیون تن می باشد که در حال حاضر طرح توسعه ظرفیت تا 5/2میلیون تن در حال پیگیری و اجرا است.

1- شمش قطع مربع Square Bloom - شمشال قطع مربع Square Billet

2- تختال Square slabs

تاریخچه:

 

گرچه بلحاظ تاریخی، شروع عملیات احداث مجتمع اولیه این شرکت به سال 1353 در زمان رژیم گذشته برمی گردد، اما تا پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، درصد کمی از کار صورت گرفته بود. در حقیقت، عمده عملیات نصب، تکمیل و راه اندازی واحدها و همچنین موفقیت های بدست آمده در جریان رسیدن به ظرفیت اولیه و توسعه تولید در شرکت را باید مرهون همت بلند و توان فنی چشمگیر و تلاش یکپارچه مدیران و کارکنان شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی دانست. مردان و زنان تلاشگری که این مجتمع عظیم فولادی را بدون سابقه قبلی بلحاظ وسعت و پیچیدگی فناوری، در طول ده سال نخست حکومت جمهوری اسلامی ایران، در دوران سخت تحریم‌های اقتصادی، برپا نمودند.

 

طرح این مجتمع در ابتدا شامل یک چرخه کامل تولید فولاد، از سنگ آهن تا شمش بود که در زمینی به مساحت سه کیلومتر مربع احداث میشد. طراحی بگونه ای بودکه در این کارخانجات، ابتدا پودر سنگ آهن به گندله تبدیل گشته و در واحدهای احیاء مستقیم با استفاده از گاز احیا کننده حاصل از شکست گاز طبیعی، تصفیه شده و تبدیل به آهن اسفنجی گردد. آهن اسفنجی حاصل سپس راهی کوره‌های قوس الکتریکی شده، تا پس از تهیه مذاب و پالایش، به روش ریخته‌گری مداوم در مقاطع بلوم و اسلب ریخته‌گری گردد. بدین منظور مذاکراتی فیمابین شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکتهای متعدد بین المللی در اوایل سال 1351 صورت گرفت که به عقد قراردادهایی نیز منجر شد.

 

بر اساس توافقات حاصله قرار بود در این مجتمع تاسیساتی بشرح ذیل احداث گردد:

 

دو واحد گندله سازی با مجموع ظرفیت تولید پنج میلیون تن گندله درسال

یک کوره احیاء مستقیم به روش پروفر به ظرفیت تولید 330 هزار تن آهن اسفنجی (بریکت گرم) درسال

سه مدول احیاء مستقیم میدرکس با مجموع ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و دویست هزار تن آهن اسفنجی

یک واحد احیاء مستقیم به روش H.Y.L به ظرفیت تولید یک میلیون تن درسال

شش کوره قوس الکتریکی 180 تنی برای تولید 1/65 میلیون تن مذاب درسال

 

یک ماشین شش خط ریخته گری بلوم و دو ماشین دو خطه ریخته گری اسلب برای ریخته گری و تولید نهایی یک میلیون و 550 هزار تن شمش فولاد درسال

تصفیه خانه آب، کارخانه اکسیژن، پستهای برق، سیستم حمل مواد و دیگر تاسیسات جنبی.

 

در این طرح پیش بینی شده بود تا از 2/53 میلیون تن آهن اسفنجی و بریکت تولید شده در واحدهای احیاء مستقیم، حدود 2 میلیون تن آن جهت مصرف در فولادسازی و مابقی برای فروش عرضه

 

برنامه راه اندازی این تاسیسات نیز طی سه فاز جداگانه طراحی شده بود که بر اساس آن در نهایت ظرفیت اسمی کارخانه به میزان یک میلیون و 550 هزار تن شمش طی یک دوره دو ساله تحقق می یافت.

 

عملیات زیرسازی و بطور همزمان خرید و حمل تجهیزات کارخانه برای نصب واحدهای مختلف از سال 1353 شمسی آغاز گشت و با مشارکت بیش از هفتاد شرکت بین المللی خارجی و سی شرکت داخلی در قالب پیمانکار وناظر و مشاور تا نیمه دوم سال دوم سال 1357 ادامه یافت.

 

پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا آن زمان حدود 50 درصد اعلام شده بود و از آن تاریخ تا پایان نیمه اول سال 1360 بدلیل تحولات انقلاب اسلامی در کشور و شرایط جنگ تحمیلی، دوران فترت و توقف کار پیش آمد.

 

پس از این دوران و عزم جدی دولت بر ادامه کار و تکمیل پروژه، شرکتهای داخلی دوطلب و جویندگان کار در قالب گروههای جدید التاسیس تعاونی وارد عمل شدند. بطوری که ظرف کمتر از دوسال تا دیماه سال 1361 پیشرفت کار به میزان 67/6 درصد برآورد شد و سرانجام در سال 1367 فاز اول مجتمع فولاد اهواز به دست توانمند مهندسین و تکنسین های شرکت راه اندازی شد.

 

لازم به ذکر است که در طول جنگ تحمیلی این کارخانه 3 بار در سالهای 1364، 1365، 1366 مورد حملات هوایی قرار گرفت که خسارات زیادی را به تجهیزات وارد نمود.

 

به هر تقدیر نخستین کوره فولادسازی در دهه فجر سال 1367 روشن شد و در بهار سال 1368 با حضور مقام معظم رهبری(در زمان مسئولیت ریاست جمهوری) تولید رسمی مجتمع به میزان یکصدهزار تن شمش آغاز شد.

 

ظرفیت اسمی اولیه شرکت یک و نیم میلیون تن شمش فولاد در سال بود که طی دهه نخست فعالیت آن تا سال 1377 بدست آمد.

 

طرح‌های توسعه کارخانه زیرسقف و همزمان با تولید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شد که طی دو فاز، این ظرفیت به ترتیب به دومیلیون و چهارصد هزارتن در سال 1387 و سه میلیون و دویست هزارتن تا سال 1390 رسید.

 

هم اکنون نیز با اجرای طرح هایی از جمله تقویت کوره‌های قوس الکتریکی شش گانه و استفاده از کوره‌های پاتیلی در فولادسازی، ظرفیت افزوده ی سه میلیون و هشتصد هزارتن شمش در سال بدست آمده است.

 

هم اکنون شرکت فولاد خوزستان با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، دومین مرکز مهم تولید فولادخام کشور است.