مقالات

شناسایی وارزیابی خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل واپراتورهای کنترل

کبری کیانی هفت لنگ کاردان HSE  ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
  فایلهای مرتبط
شناسایی وارزیابی خطای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل واپراتورهای کنترل
مقدمه: بروز خطاهای انسانی در بسیاری از محیط های شغلی نظیرنیروگاه ها ،صنایع شیمیایی ،وصنایع دیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند به یک فاجعه تبدیل شده وخسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.به همین دلیل این پژوهش با هدف شناسایی وپیش بینی خطای انسانی وارائه راهکارهای کنترلی برای کاهش خطای انسانی با استفاده از تکنیک SHERPA در شرکت فولاد خوزستان انجام گردید.

مقدمه: بروز خطاهای انسانی در بسیاری از محیط های شغلی نظیرنیروگاه ها ،صنایع شیمیایی ،وصنایع دیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند به یک فاجعه تبدیل شده وخسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.به همین دلیل این پژوهش با هدف شناسایی وپیش بینی خطای انسانی وارائه راهکارهای کنترلی برای کاهش خطای انسانی با استفاده از تکنیک  SHERPA در شرکت فولاد خوزستان  انجام گردید.

 روش ها : مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که درسال 1396در شرکت فولاد خوزستان صورت گرفت جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مشاهده وظایف ومصاحبه با مسئولین واحد،سرپرستان واحد وشیفت واپراتورها انجام شد که در این مطالعه 7 نفر با 7 پست کاری مختلف در ارتباط با اتاق کنترل در طول یک شیفت کاری مورد بررسی قرارگرفتند سپس تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی HTA وظایف  صورت گرفت درنهایت خطاهای انسانی هریک از وظایف با روش SHERPA  شناسایی شد.

یافته ها : با تجزیه وتحلیل برگه های کاری، SHERPA  1532خطای انسانی شناسایی شد ازاین تعداد423 خطا (61/27%) ازنوع ارتباطی ،349 خطا (78/22%) بازیابی ،تعداد337 خطا (99/21%( عملکردی، تعداد319خطا (82/20%) چک کردنی وتعداد104 خطا (78/6%( انتخابی طبقه بندی گردید وهمچنین 04/79 درصد خطاها غیرقابل قبول ،95/20درصد خطاها نامطلوب برآوردگردید.

نتیجه گیری : بارزترین خطاها مربوط به خطاهای تبادل اطلاعات می باشد لذا تشکیل جلسات ونظارت وبازرسی ،آموزش کارکنان ،دستورالعمل های کاری ،وتغییر برنامه های نرم افزاری HMI سیستم های PLC وتغییر در نوع شیفت کاری وانجام اقدام مناسب در صورت بروز نقص در واحد در اولویت اصلاحی قرار گرفت. کلمات کلیدی : خطای انسانی ،SHERPA، شرکت فولاد خوزستان


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

نشانی: تهران، ملاصدرا، خ شیراز شمالی،خیابان پردیس غربی ،پلاک 55 ، ساختمانشرکت  فولاد خوزستان، طبقه 5
تلفن گویا :02141089000
تلفن:02188061400
فاکس: 02188215208
کدپستی:1991843656
نشانی دفتر کارخانه : اهواز - کیلومتر 10 جاده بندر امام  خمینی (ره)

تلفن گویا:06132138080

کدپستی:6178813111
پست الکترونیک: Info@ksc.ir

 

 

صندوق پستی :1378